Afic Blanes
Afic Blanes

AFIC - 20/01/2020

Assemblea 2020 AFIC


Aquest cap de setmana hem celebrat l'assemblea general ordinària de l'AFIC, on s'ha fet balanç de la gestió realitzada al llarg del 2019 i posteriorment s'han exposat els objectius pel 2020.Destacar de l'assemblea el punt 4, on es tracta la composició de la Junta (renovació o ratificació de càrrecs), enguany tindrem una junta renovada amb nous càrrecs, entre ells en Lluís Mateu que assumirà el càrrec de secretari que fins ara ocupava en Joan Membrives i el càrrec de tresorera que abans ocupava l'Ana López i ara ocuparà la Montserrat Moraleda.També destacar el valor reforçat que se li atorga als socis col·laboradors de la junta, els quals col·laboraran en la gestió d'activitats concretes com ara la gestió de la web i les xarxes socials per en Josep M Ciurana, la gestió de les sortides per en Miquel Navarro o de la formació per en Daniel Bron entre d'altres que més endavant s'aniran concretant. Notícies anteriors

Lliga social - 06/04/2020

Lliga Social 7è Lliurament

Lliga social - 09/03/2020

LLiga Social 6a entrega

Formació - 01/03/2020

Curs Fotogràfic Digital 2020

Concursos - 29/02/2020

Concurs Fotog. QUILLAT 2020 SOCIAL

Noticies - 25/02/2020

60 ANYS AFIC
AFIC Blanes
Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes
[Administració]
Plaça Argentina, núm. 2
Apartat de Correus 182, 17300 Blanes
aficblanes@gmail.com
disseny web: ATMultimedia.com