Afic Blanes
Afic Blanes

Mapa de localització

Contactar

Per qualsevol qüestió contacti amb nosaltres a través del formulari següent:

Nom i cognoms

Població

País

Telèfon

E-mail

Comentaris


Llei de proteccio de dades
L'informem que les dades personals i les adreces de correu electrònic obtingudes a partir dels formularis de contacte de la nostre web, s'inclouran en un fitxer del qual es responsable AFIC Blanes, amb la finalitat d'atendre les seves consultes i remetre-li l' informació relacionada que pugui ser del seu interès. AFIC Blanes, es compromet a l'ús exclusiu de les dades recollides amb la finalitat anteriorment exposada. L'interessat declara tenir coneixement del destí i l'ús de les dades personals recollides mitjançant la lectura de la present clàusula. L'envio d'aquest e-mail implica l'acceptació de les clàusules exposades. Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la LLei Orgànica 15/1999, pot fer-ho a l'adreça que li apareix a peu de pàgina.
AFIC Blanes
Agrupació Fotogràfica i Cinematogràfica de Blanes
[Administració]
Plaça Argentina, núm. 2
Apartat de Correus 182, 17300 Blanes
aficblanes@gmail.com
disseny web: ATMultimedia.com